REGULAMENTUL CONCURSULUI


“Formula CarZZ”

I. Organizatorul concursului
Organizatorul concursului este societatea ANTENA TV GROUP S.A., societate constituita si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bd. Ficusului nr.44A, etaj 4A, zona 2, Sector 1, Bucuresti, avand identificator unic la nivel european (EUID) ROONRCJ40/3765/1991, cod unic de inregistrare 1599030, cod de identificare fiscala RO, capital social 1.593.960 lei, cont bancar RO65RZBR0000060010162592 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Bucuresti (societate denumita in continuare „Organizatorul”).

Si

Derularea concursului ce face obiectul prezentului regulament (denumit in continuare „Concursul”) se va face in Romania, pe site-ul CarZZ.ro (pe pagina https://carzz.ro/formula-carzz). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media
II. Perioada de desfasurare a concursului
Concursul se va desfasura in perioada 07.10.2021 – 14.10.2021, dupa cum urmeaza:
Inscrierile si participarea in concurs se vor face in perioda 07.10.2021 – 14.10.2021.
Desemnarea si anuntarea castigatorilor se va face pe loc conform Cap IV. Mecanismul de concurs.
III. Conditii de participare la concurs, descalificare
Pentru participarea la Concurs este necesara acceptarea neconditionata si fara rezerve, de catre participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti precum si acordul cu privire la acceptarea regulamentului de Concurs manifestat de participanti in momentul inscrierii.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:
  • ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil);
  • ca este posesor al unui act de indentitate;
  • ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect in mediile de comunicare ale Organizatorului), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii patrimoniale in sarcina Organizatorului si numai cu consimtamantul prealabil pentru prelucrarea de date cu caracter personal exprimat in scopul realizarii respectivelor actiuni publicitare;
  • ca va face toate demersurile necesare pentru a obţine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;
  • ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;


Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice. Orice fotografii si materiale filmate cu castigatorii vor putea fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator/Co-organizator si/sau subcontractanti ai acestuia/acestora fara niciun fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor si numai cu consimtamantul prealabil al acestor persoane exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului/Co-organizatorului si/sau subcontractantilor sai o alta suma de bani sau bunuri/servicii, decat cele prevazute la capitolul Premii sau vreo remuneratie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in posesia premiului, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor Organizatorului/Co-organizatorului un document de identitate, fara insa sa fie retinute copii dupa acesta.

Angajatii sau colaboratorii Organizatorului/Co-organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii.

Organizatorul impreuna Co-Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.
IV. Mecanismul de concurs

Toti participantii care inregistreaza mai mult de 5

Participantii au posibilitatea sa se inscrie la Concurs printr-un joc online disponibil pe pagina https://carzz.ro/formula-carzz denumit Formula CarZZ. Scopul jocului este ca mașina participantului să ocolească de cât mai multe ori mașina oponentă, fiecare tură făcută aducând participantului un punct. La inregistrarea a cel putin 5 puncte, participantii vor putea fi desemnati castigatori conform dispozitiile prevazute la pct. V de mai jos
La sfarsitul jocului, participantul care inregistreaza cel putin 5 puncte poate alege daca revendincă premiul, completand formularul disponibil in pagina https://carzz.ro/formula-carzz, imediat sub rubrica jocului. Daca nu doreste revendicarea premiului, are posibilitatea sa mai incerce. Revendicarea premiului se face o singura data până la data încheierii concursului, 17.10.2021, inclusiv. Ulterior, jocul poate fi jucat, dar fara miza de castig.

Pentru revendicarea premiului, câștigătorul trebuie să completeze Numele, Prenumele și Adresa de e-mail cu care are cont creat pe site-ul www.carzz.ro, iar apoi apasă butonul „Vreau Premiu”. La apăsarea acestuia, se va deschide fereastră cu Procesul verbal de acordare a premiului care va avea deja câmpurile completate cu informațiile câștigătorului și cu premiul pe care îl revendică. Prin apăsarea butonului „Semnează” câștigătorul intră în posesia premiului. Un mesaj de confirmare va ajunge în scurt timp pe adresa de e-mail oferită, iar contravaloarea premiului va fi încărcată în contul acestuia carzz.ro în maxim 48 de ore.
Premiile nerevendicate până la data de 17.10.2021, inclusiv, se anuleaza.

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.
V. Desemnarea castigatorului. Acordarea Premiului

Toti participantii care inregistreaza mai mult de 5 puncte in jocul Formula CarZZ si care aleg revendicarea premiului vor fi declarati castigatori al premiului aferent punctajului obtinut.

Mecanismul de acordare a premiilor castigatorilor se realizeaza prin formularul de revendicare a premiului disponibil sub rubrica jocului in conformitate cu dispozitiile prevazute la pct IV de mai sus. Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator. Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.


Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Orice revendicare venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa perioada indicata de organizator, este lipsita de efect.
Premiile nerevendicate in termenul prevazut la pct. IV de mai sus, se anuleaza.
Regulamentul concursului se face public prin afisarea pe site-ul de concurs, pe pagina https://carzz.ro/formula-carzz/regulament.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.
VI. Premiile concursului. Valoarea acestora

Premiile acordate in concurs constau in reduceri privind promovarea pentru serviciile Organizatorului pe site-ul CarZZ.ro, servicii dedicate exclusiv persoanelor fizice, astfel:
  • La un scor cuprins între 5 și 9 puncte, premiul câștigat este „Reînnoire instant” pentru un anunț, în limita a 500 de astfel de premii. Valoarea premiului este de 14 lei.
  • La un scor cuprins între 10 și 14 puncte, premiul câștigat este „Promovare Premium 7 zile” pentru un anunț, în limita a 250 de astfel de premii. Valoarea premiului este de 25 de lei.
  • La un scor cuprins între 15 și 19 puncte, premiul câștigat este de „Promovare Premium 15 zile” pentru un anunț, în limita a 100 de astfel de premii. Valoarea premiului este de 35 de lei
  • La un scor de peste 20 de puncte, premiul câștigat este de „Promovare Prima Pagină 7 zile” pentru un anunț, în limita a 50 de astfel de premii. Valoarea premiului este de 54,5 lei.

Valoarea totală a Premiilor este de 19.475 lei.

Fiecare participant poate castiga o singura data.

Premiile obtinute de concurentul/concurentii castigatori vor fi inmanate de catre Antena Tv Group in termen de maxim 60 (saizeci) de zile de la data incheierii Concursului.

Proiectul vizat de prezentul regulament se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal valabil la data semnarii prezentei, astfel impozitul pentru premii va fi retinut de catre « Antena Tv Group S.A.» din premiul cuvenit concurentului/concurentilor castigatori. In acest sens, in cazul in care Concurentul castiga/dobandeste un premiu in produse, plata in bani a impozitului corespunzator produsului castigat, se va face de Concurent catre Organizator intr-un termen de 30 (treizeci) zile de la data incheierii Concursului (nedepunerea impozitului aferent premiului in termenul anterior mentionat, va conduce automat la pierderea premiului). Cuantumul impozitului aferent premiului in produse va fi comunicat in scris de catre Organizator Concurentului in termen de 10 (zece) zile de la data incheierii Concursului.

Premiile cu o valoare totala mai mica de 600 de lei sunt neimpozabile.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a Concurentului.

VII. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul concursului, Antena TV Group S.A., este în egală măsură și operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. In acest sens, Operatorul va aduce la cunostinta urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, adresa e-mail și număr telefon
Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, va fi prelucrata si semnatura castigatorului prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta

Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării. Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru înscrierea si participarea dumneavoastră în concursul “Formula CarZ” care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii si executarii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante la concurs, fiind admise doar persoanele majore, condițiile contractuale fiind cele mentionate in prezentul Regulament. Semnatura este prelucrata cu ocazia si in scopul acordarii premiilor castigate. Totodata, la revendicarea premiului, castigatorul va prezenta un act de identitate in scopul si in interesul legitim al Operatorului de a valida intr-un mod corect si transparent castigatorul concursului organizat. Nu se vor retine copii de pe actul de identitate.
Totodata, datele dvs. de contact vor fi utilizate de Organizator si pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau ale oricărei alte societăți din cadrul Intact Media Group sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.
De asemenea, vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicari de marketing. Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.
De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la dpo@antenagroup.ro sau să ne comunicați o scrisoare la adresa sediului social al Societatii.
Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului CarZZ.ro și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite, în principal sponsori, prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, către alte societăți din grupul Intact Media Group; către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor. Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul (daca este cazul). Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de 3 ani de la data la care a fost incheiat concursul.
Drepturile persoanei vizate. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa dpo@antenagroup.ro sau o notificare scrisă la adresa sediului social al Societatii. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Securitatea datelor. Va asiguram ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, in condiții de securitate si confidențialitate. Am adoptat toate masurile necesare, atât intern, cat si in ce privește colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicitam partenerilor noștri îndeplinirea acelorași condiții de Securitate si confidențialitate, in ce privește datele personale.
VIII. OBSERVATII
Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea concursului, urmand ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul de concurs.

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfarsitul Concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente conform sediului Organizatorului.


Organizator,
ANTENA TV GROUP S.A.

Mihai Ionita,
Director


Monica Stanescu
Director Economic


Cosmin Ghinea,
Sef Departament Lajumate&ZZ


Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici